BİLİMSEL PROGRAM

(PDF ProgRam İÇİN TIKLAYINIz)

  27 Mart 2019, Çarşamba
         
  09.00 - 18.00   KONGRE KAYIT  
         
      LLL KURSLARI  
         
  13.00-17.00    T 12: GASTROİNTESTİNAL HASTALIKLARDA NÜTRİSYON DESTEĞİ A Salonu
      Oturum Başkanları: Hale Akpınar - Bülent Saka  
      Tehlikede barsak Bülent Saka
      Kısa barsak sendromunun tedavisinde gelişmeler  Nevin Oruç
      Nütrisyon ve gastrointestinal fistüller İsmail Gömceli
      İnflamatuvar barsak hastalığında nütrisyon Hale Akpınar
         
  13.00-17.00    T 17: PERİOPERATİF DÖNEMDE NÜTRİSYON DESTEĞİ B Salonu
      Oturum Başkanları: Sadık Kılıçturgay - Haldun Gündoğdu  
      Cerrahi strese metabolik yanıt Sadık Kılıçturgay
      Perioperatif dönemde nütrisyonel hedefler Haldun Gündoğdu
      Cerrahi stresi yönetme: İyileşmenin hızlandırılması için prensipler ve sonuçlara etkisi  İsmail Gömceli
      Barsağı işlevsel hale getirmek Özgür Fırat
         
  13.00-17.00    T 25: NÖROLOJİK HASTALIKLARDA NÜTRİSYON DESTEĞİ C Salonu
      Oturum Başkanları: Murat Arsava - Levent Güngör  
      Nörolojik hastalıkların nütrisyonel ve metabolik sonuçları Ayşe Güler
      Akut nörolojik hastalıklarda nütrisyon desteği Levent Güngör
      İnmede nütrisyon desteği Erdem Yaka
      Kronik nörolojik hastalıklarda nütrisyon desteği Murat Arsava
         
  13.00-17.00    T 15: BÖBREK HASTALIKLARDA NÜTRİSYON DESTEĞİ D Salonu
      Oturum Başkanları: Oktay Demirkıran - Kürşat Gündoğan  
      Akut böbrek hasarı  Dilek Memiş
      Kronik böbrek hastalığında nütrisyon desteği Oktay Demirkıran
      Hemodiyalizdeki terminal dönem böbrek hastalarında nütrisyon desteği Kürşat Gündoğan
      Periton diyaliz hastalarında nütrisyon desteği Oğuzhan Sıtkı Dizdar
         
  17.30-18.00   AÇILIŞ OTURUMU Etkinlik Salonu
      Kongre sekreterinin konuşması Murat Gündüz
      Kongre başkanının konuşması Kubilay Demirağ
         
  18.00-18.30   AÇILIŞ KONFERANSI Etkinlik Salonu
      Nütrisyon tıbbının geleceği Sadık Kılıçturgay
         
  28 Mart 2019, Perşembe
         
  08.30-10.00   Panel - 1: Nütrisyonda güncel kılavuzlar - 1 A Salonu
      Oturum Başkanları: Gülsen Korfalı - Kemal Yandakçı  
      Malnütrisyon tanısında yeni kriterler (GLIM)  Şule Akın
      Cerrahi  Murat Özban
      Etik konular  Arzu Topeli İskit
      İnflamatuar barsak hastalığı  Hale Akpınar
         
  08.30-10.00   Panel - 2: Transplantasyon hastalarında nütrisyon tedavisi B Salonu
      Oturum Başkanları: Gürkan Öztürk - Orkan Ergün  
      Transplantasyon öncesi malnütrisyonun etkileri Osman Abbasoğlu
      Solid organ transplantasyonu ve nütrisyon  Alper Uğuz
      Kök hücre transplantasyonu ve nütrisyon  Gözde Ünveren
         
  10.00-10.30   Konferans - 1 A Salonu
      Oturum Başkanı: Mois Bahar  
      Update on nutrition in liver disease Stephan Bischoff
         
  10.30-11.00   E-POSTER TURU - 1 (Poster Turları Programı İçin Tıklayınız) E - Poster Alanı
         
  10.30-11.00   KAHVE ARASI VE ENDÜSTRİ ZİYARETLERİ Stand Alanı
         
  11.00-12.00   Panel - 3: Özel durumlarda nütrisyon tedavisi A Salonu
      Oturum Başkanları: Nilgün Köksal - Mustafa Tireli  
      Renal replasman tedavisi sırasında Oktay Demirkıran
      Preterm bebekte Suna Oğuz
      Is it necessary to use disease specific products? Emanuele Cereda
         
  11.00-12.00   Konferans - 2 B Salonu
      Oturum Başkanı: Ali Günerli  
      Kişiselleştirilmiş tıp ve nütrisyon  Emin Kansu
      Moleküler nütrisyonel immünoloji  Rüksan Çehreli
         
  12.00-13.00   UYDU SEMPOZYUM A Salonu
      Oturum Başkanı: Meltem Halil  
    Nütrisyonun Gücünü Kullan! Emanuele Cereda
         
  13.00-14.00   ÖĞLE YEMEĞİ  
         
  14.00-14.45   Panel - 4: Nutrigenetik A Salonu
      Oturum Başkanları: Rüksan Çehreli - Ömer Vedat Ünalp  
      Kronik hastalıklar ve nutrigenetik  Sema Açık Erge
      Makro/mikro besin ögeleri ve nutrigenetik  Habibe Şahin
         
  14.00-14.45   Panel - 5: Disfaji B Salonu
      Oturum Başkanları: Hale Akpınar - Murat Arsava  
      Yutma fizyolojisi ve disfajide tanı yöntemleri Sibel Eyigör
      Disfajide nütrisyonel yaklaşım  Fatma Ilgaz
         
  14.45-16.00   Panel - 6: Klinik nütrisyon araştırmalarında yol haritası A Salonu
      Oturum Başkanları: İskender Sayek - Sadık Kılıçturgay  
      Klinik nütrisyon araştırma aşamaları  Kürşat Gündoğan
      Critical points during submission  Nicolaas Deutz
      ‘Clinical Science of Nutrition’ yayında  Sadık Kılıçturgay
         
  14.45-16.00   Sözlü Sunu Oturumu - 1 B Salonu
      Oturum Başkanları: Semih Aydıntuğ - Dilek Memiş  
      Geriatrik Obez Hastalarda Osteosarkopeni Durumunun Kırılganlığa (Frailty) Etkisi Olgun Deniz
      Yoğun Bakım Hemşirelerine Verilen Enteral Beslenme Eğitiminin Bilgi Düzeylerine Etkisi Hilal Kurt
      Ankara'da aile hekimlerinin yaşlılarda malnütrisyon ile ilgili bilgi düzeyi, farkındalık ve yaklaşımlarının araştırılması Gözde Şengül Ayçiçek
      Beslenme Desteği Verilen Hastalarda Elektrolit Bozukluklarının Değerlendirilmesi ve Hastane Çıkış Sonuçları ile İlişkisi Burhan Sami Kalın
      Gastrostomili çocukların ailelerinin evde bakıma yönelik uygulamalarının değerlendirilmesi Hatice Pars
      Sistemik Skleroz Hastalarında Kas Kitlesinin Değerlendirilmesinde Ultrasonografinin Kullanımı Mert Eşme
      SARC-F’nin Dünya Dillerinde Kültürel Adaptasyonu Ve Validasyonu: EuGMS Sarkopeni Özel İlgi Grubu Çalışması Özlem Yılmaz
      Diyetin Fitokimyasal İndeksi Ve İnflamatuar İndeksi İle Meme Kanseri Riski Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Alev Erkan
      “Yoğun Bakım Ünitesine Kabul Edilen Yaşlı Hastalarda Nütrisyonel Risk Skoru (NRS-2002), Biyobelirteçler Ve Hastalık Ciddiyetini Belirleyen Skorlamaların Mortalite Öngörmedeki Etkinliği’’ Mehmet Yavuz
      Genel Cerrahi Kliniğinde Nutrisyon Farkındalık Anketi ve Mini Nutrisyon Bilgi Değerlendirilmesi Melih Akıncı
         
  16.00-16.30   E-POSTER TURU - 2 (Poster Turları Programı İçin Tıklayınız) E - Poster Alanı
         
  16.00-16.30   KAHVE ARASI VE ENDÜSTRİ ZİYARETLERİ Stand Alanı
         
  16.30-17.45   Panel - 7: Parenteral nütrisyon A Salonu
      Oturum Başkanları: Levent Döşemeci - Sinan Ersin  
      Parenteral nütrisyonda hedeflere ulaşılıyor mu? Pınar Taşar
      Parenteral nütrisyon tedavisinde asit baz bozukluklarına yaklaşım  Tuğhan Utku
      Parenteral nütrisyonda substratlar; Güncelleme Hatice Yağmurdur
         
  16.30-17.45   Panel - 8: Pediatrik nütrisyonda yenilikler B Salonu
      Oturum Başkanları: Yeşim Öztürk - Çiğdem Ulukaya Durakbaşa  
      Anne sütünün klinik kullanımı ve geleceği  Canan Türkyılmaz
      Epilepsi ve metabolizma bozukluğunda ketojenik diyet  Nevra Koç
      0 - 2 yaş formülalarında güncel durum  Ayşen Uncuoğlu
         
  17.45-18.30   İnteraktif olgu tartışmaları - 1 A Salonu
      Oturum Başkanları: Okay Nazlı - Güzin Tümer  
      GİS fistülü olan hasta  Adnan Kuvvetli / Dilek Doğan
      Pediyatrik onkoloji hastası  Burça Aydın / Şeniz Öztürk
         
  17.45-18.30   Kısa ve öz - 1 B Salonu
      Oturum Başkanları: İlyas Başkonuş - Pelin Eldeniz Onar  
      D vitamini Özgür Canoler
      Hiperemeziste klinik nütrisyon  Pınar Arı
      Kateter enfeksiyonlarının önlenmesi  Fatma Tamer
      İştahsız çocukta doğru tutum ve davranışlar  Bahar Bingöler Pekcici
         
  18.30-19.00    Konferans  B Salonu
      Akılcı İlaç Uygulamaları  Gülgün Altınok
         
  18.30-20.30   Nütrisyonda güncel hemşirelik uygulamaları kursu A Salonu
      Kurs Yöneticileri : Kezban Akçay - Hayat Yalın  
  18.30-18.50   Parenteral nütrisyonda hemşirelik uygulamaları  Derya Soysal 
  18.50-19.10   Enteral nütrisyonda hemşirelik uygulamaları  Esen Kartal 
  19.10-19.30   Çocuklarda farklılıklar Hasibe Kazancı 
  19.30-20.30   Uygulama  
        - Enteral erişim yollarının bakımı Arzu Şahna 
        - Parenteral erişim yollarının bakımı Hacer Nil Demir 
         
  29 Mart 2019, Cuma
   
  08.30-10.00
  Panel - 9: Obezite  A Salonu
      Oturum Başkanları: Seher Demirer - Meltem Halil  
      Types of adipose tissue and obesity Rocco Barazzoni
      Obezitenin oluşumunda sirkadien ritim  Gül Kızıltan
      Bariatrik cerrahide nütrisyon Varlık Erol
         
  08.30-10.00
  Panel - 10: Yoğun bakımda nütrisyon tedavisinde güncel konular B Salonu
      Oturum Başkanları: Ali Reşat Moral - İsmail Cinel  
      Kan glukoz düzeyi yönetimi  Çetin Kaymak
      Lipidlerin sonuçlara etkisi  Birgül Büyükkıdan
      İndirekt kalorimetrenin akılcı kullanımı  Ferda Kahveci
         
  10.00-10.30   Konferans - 3 A Salonu
      Oturum Başkanı: Ahmet Çoker  
      Precision medicine and ERAS Mustapha Adham
         
  10.30-11.00   Mini Uydu Sempozyumu - 1 (Kayıt için tıklayınız) D Salonu
    Sorun sarkopeni ise çözüm yüksek protein Bülent Saka
         
  10.30-11.00   E-POSTER TURU - 3 (Poster Turları Programı İçin Tıklayınız) E - Poster Alanı
         
  10.30-11.00   KAHVE ARASI VE ENDÜSTRİ ZİYARETLERİ Stand Alanı
         
  11.00-12.00   Konferans - 4 A Salonu
      Oturum Başkanları: Necmettin Ünal - Cumhur Yeğen  
      Disease-related barriers to appetite regulation  Alessandro Laviano
      The metabolic response to immobilization and surgical trauma  Nicolaas Deutz
         
  11.00-12.00   Panel - 11: Nütrisyon tedavisi uygulanmazsa B Salonu
      Oturum Başkanları: Koray Topgül - Evrim Türkmen Güngör  
      Onkoloji hastasında  Timuçin Çil
      Yaşlı hastada  Sibel Akın
      Cerrahi sonrasında  Cem İbiş
         
  12.00-13.00   Uydu Sempozyumu - 2 (Kayıt için tıklayınız) D Salonu
    Palyatif Bakımda Semptom Yönetimi Meltem Uyar
    Evde Bakım Hastasında Tüple Beslenme - Olgu Sunumu Vildan Kandemir Bütün
         
  12.00-13.00   Sözlü Sunu Yarışması A Salonu
      Jüri Başkanı: Mois Bahar,
Jüri Üyeleri: Ferda Kahveci, Hale Akpınar, Muhittin Tayfur, Haldun Gündoğdu
  SY-01   Yaşlı Bireylerde Çiğneme Kuvveti, Malnutrisyon ve Sarkopeni İlişkisi Cemile Özsürekci
  SY-02   Besinler ve Gastrointestinal Sistem Salgılarının Deneysel Sıçan Modelinde İntestinal Bütünlük Üzerine Etkileri Ömer Cennet
  SY-03   Toplumdan başvuran yaşlılarda disfaji: Ne kadar sık? Ne kadar farkındayız? Özlem Yılmaz
  SY-04   Yoğun Bakım Hastalarında mNUTRİC ve NRS 2002 Skorlarının Mortalite İle İlişkisi Pelin Bal Kese
  SY-05   Beslenme destek ekibinin ürün kullanımlarına ve maliyete etkisinin değerlendirilmesi Zeynep Parlak Özer
  SY-06   Farklı Ekmek Çeşitlerinin Kan Glikozu Üzerine Etkisi Nevin Şanlıer
         
  12.00-13.00   Sözlü Sunu Oturumu - 2 B Salonu
      Oturum Başkanları: Seher Demirer - Yusuf Özoğul  
      Kronik gaz, diyare ve ishal olgularında SIBO (Small Intestine Bacterial Overgrowth) Mustafa Atasoy
      Yaşlı hastada iki önemli sendrom: Sarkopeni ve Malnütrisyon Filiz Demirdağ
      Vazopressör Alan Şok Hastalarında Enteral Beslenme Destek Tedavisinin Mortalite Üzerine Etkisi Gülay Tök
      Sağlıklı ve Meme Kanserli Bireylerde D Vitamini Düzeyleri İrem Alparslan
      Hastanede yatan çocuklar ve bakım verenlerinde malnütrisyon gelişme durumunun değerlendirilmesi Hatice Pars
      Kanser tanısıyla tedavi ve takip altında olan hastalarda nutrisyonel risk değerlendirmesi tarama testi NUTRISCORE’un Türkçe güvenilirlik ve geçerliliğinin belirlenmesi Elif Ak
      Beslenmeye Başlama Zamanının Sonuca Etkisi Nevzat Mehmet Mutlu
      Pulmoner rehabilitasyon öncesi nütrisyon polikliniğimizde değerlendirilen stabil dönem KOAH hastalarının genel özellikleri Ayşe Bahadır
         
  13.00-14.00   ÖĞLE YEMEĞİ  
         
  14.00-15.30
  Yuvarlak masa toplantısı: NDE ve ekonomik boyutlarıyla nütrisyon tedavisi  A Salonu
      Oturum Başkanları: Muhittin Tayfur - Mutlu Doğanay  
      Sağlık kurumlarında NDE hizmetlerinin faturalandırılması Mehmet Gündüz (Sağlık Hiz. Gnl. Md. Yrd)
Osman Abbasoğlu
Alper Yosunkaya
Sevan Çetin
Gülgün Altınok
      NDE çalışanlarına performans desteği sağlanması
      Nütrisyon ürünlerinin temininde yaşanan sorunlar
      Nütrisyon ürünlerinin akılcı kullanımı
         
  14.00-14.45
  Panel -12: Nütrisyon tedavisinde mikronütrientler B Salonu
      Oturum Başkanları: Nevin Oruç - Nermin Kelebek Girgin  
      Renal yetmezlikte Oğuzhan Sıtkı Dizdar
      Sepsis hastasında  Simru Tuğrul
         
  14.45-16.00
  Panel - 13: Besin intoleransı ve allerjisi B Salonu
      Oturum Başkanları: Pars Tunçyürek - Neriman İnanç  
      Besin intoleransı ve alerjisinde temel mekanizmalar  Fuat Kalyoncu
      Besin intolerans testleri: Ne kadar güvenilir?  Ebru Arık Yılmaz
      Besin intolerans ve alerjilerinde diyet planlamaları  Hülya Gökmen Özel
         
  16.00-16.30   Mini Uydu Sempozyumu - 2 (Kayıt için tıklayınız) D Salonu
    Bası Yarası Olan Nörolojik Hasta - Olgu Sunumu Güzin Tümer
         
  16.00-16.30   E-POSTER TURU - 4 (Poster Turları Programı İçin Tıklayınız) E - Poster Alanı
         
  16.00-16.30   KAHVE ARASI VE ENDÜSTRİ ZİYARETLERİ Stand Alanı
         
  16.30-17.45
  Panel - 14: Geriatrik sendromlar / malnütrisyon ilişkisi A Salonu
      Oturum Başkanları: Deniz Suna Erdinçler - Teslime Atlı  
      Demanslı hastada  Zeynel Abidin Öztürk
      Kırılgan hastada  Meltem Halil
      Gaps in guidelines and proposals for solution Thomas Münzer
         
  16.30-17.45
  Panel - 15: Hastalıkların önlenmesinde nütrisyon B Salonu
      Oturum Başkanları: Recep Bentli - Özgür Fırat  
      Kanser  Dilşat Baş
      Serebrovasküler hastalıklar Özge Küçükerdönmez
      Metabolik sendrom  Sevil Başoğlu
         
  17.45-18.30
  İnteraktif olgu tartışmaları - 2 A Salonu
      Oturum Başkanları: Levent Güngör - Çetin Kotan  
      Evde bakılan nöroloji hastası  Deniz Erdem / Pırıl Tuncay
      Kısa barsak sendromlu hasta Timuçin Erol / Şermin Ataç
         
  17.45-18.30
  Panel - 16: Fonksiyonel tıp B Salonu
      Oturum Başkanları: Tülay Erkan - Dilek Memiş  
      Fonksiyonel tıp ve SIBO (small intestine bacterial overgrowth)  Mustafa Atasoy
      Fonksiyonel besinler ve sağlığımız  Efsun Karabudak
         
  18.30-20.00   KEPAN GENEL KURULU A Salonu
         
  30 Mart 2019, Cumartesi
         
  08.30-10.00   Panel - 17: Kas kitlesinin değerlendirilmesinde yenilikler A Salonu
      Oturum Başkanları: Atilla Ramazanoğlu - Hadiye Şirin  
      BIA / Phase angle Laurence Genton
      Sarkopeni: Güncelleme (2018 kılavuzu) Gülistan Bahat Öztürk
      U/S - BT Cafer Balcı
         
  08.30-10.00   Panel - 18: Nütrisyonda güncel kılavuzlar - 2 B Salonu
      Oturum Başkanları: Alper Yosunkaya - Şebnem Bıçakçı  
      Nöroloji  Ayşe Güler
      Yoğun bakım  Murat Yılmaz
      Pediyatride parenteral nütrisyon  Hasan Özen
         
  08.30-10.00   Sözlü Sunu Oturumu - 3 C Salonu
      Oturum Başkanları: Hasan Özen - Rüksan Çehreli  
      Deneysel sepsiste omega-3 yağ asitlerinin proinflamatuar sitokinler üzerine olan etkileri Murat Arslan
      Son On Yılda Klinik Nütrisyon Alanında Türkiye’de Yapılan Çalışmaların Analizi Alev Atalay
      Sarkopeni tanısında iskelet kas morfometrisi: Ultrason ve bilgisayarlı tomografi uyumu Mehmet Akif Topçuoğlu
      Akciğer Kanserli Hastalarda Preoperatif Dönem Nütrsiyon Desteğinin Postoperatif Dönem Üzerine Etkisi Sevda Kalafat
      Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Bakım biriminden Nütrisyon Destek birimine konsülte edilen tüple beslenen hastalarda hedeflenen nütrisyon desteğine ulaşılma durumunun değerlendirilmesi İrem Gültekin
      Nutrisyon destek ekibi ve parenteral ürün kullanım oranlarına etkisi Gamze Tokgöz
      Annelerin Beslenme Alışkanlıklarının Çocukların Kilo Durumuna Etkisi Ayşegül Bükülmez
      Hipervolemi tanısı ile takip edilen KKY ve KBY hastalarında uygulanan furosemid tedavisi ile thiamin eksikliği arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi Oğuzhan Sıtkı Dizdar
      FEES (Fiberoptik Endoskopik Yutma Değerlendirmesi) videoya kaydedilmeli mi? Ethem Murat Arsava
      Bir üniversite hastanesinde beslenme ünitesine danışılan hastaların epidemiyolojik özellikleri, beslenme hedeflerine ulaşılma durumu ve bunun klinik sonuçlara etkisi Kamil İnci
      Enteral Beslenmede “Gastrik Rezidüel Volüm” Problemi. Kritik Hastalardaki Değerlendirme ve Yönetim Filiz Özcan
      Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Servisinde Yatarak Tedavi Gören Hastaların Beslenme Durumlarının Hasta Odaklı Subjektif Global Değerlendirme ile Kesitsel Değerlendirilmesi Didem Güneş
         
  10.00-10.30   Konferans - 5 A Salonu
      Oturum Başkanı: Haldun Gündoğdu  
      Kinesiology and nutrition Kelly Anne Tappenden
         
  10.30-11.00   Mini Uydu Sempozyumu - 3 (Kayıt için tıklayınız) D Salonu
    Kritik Hastanın Beslenmesinde Özel Nütrientlerin Yeri Murat Gündüz
         
  10.30-11.00   KAHVE ARASI VE ENDÜSTRİ ZİYARETLERİ Stand Alanı
         
  11.00-12.00
  Panel - 19: Otofaji A Salonu
      Oturum Başkanları: Melek Çivi - Fatma Çelik  
      Nütrisyon tedavisinde otofaji  Mehmet Uyar
      Otofaji bazlı diyet uygulamaları  Aslı Akyol
         
  11.00-12.00   Panel - 20: Enteral ve parenteral nütrisyon tedavisinde zamanlama B Salonu
      Oturum Başkanları: Ercüment Yentür - Melda Türkoğlu  
      GİS cerrahisi sonrasında Mutlu Doğanay
      Hemodinamik anstabil hastada  Levent Döşemeci
      Pediyatrik yoğun bakım hastasında  Dinçer Yıldızdaş
         
  11.00-12.00   Sözlü Sunu Oturumu - 4 C Salonu
      Oturum Başkanları: Okay Nazlı - Neriman İnanç  
      Kemoterapi Alan Kanser Hastalarında Oral Nütrisyon Desteğinin Yaşam Kalitesi ve Nütrisyon Parametrelerine Etkisi Özge Kama Başcı
      Pelvik Sarkopenide Glutamin:Prospektif,Randomize,Tek Kör,Plasebo Kontrollu Çalışma Gülistan Bahat
      Gastrointestinal sistem kanseri nedeniyle cerrahi girişim planlanan hastalarda preoperatif sarkopeni durumunun değerlendirilmesi Gözde Şengül Ayçiçek
      Toplumda Yaşayan Yaşlılarda Disfaji ve Kırılganlık İlişkili Olabilir mi? Özlem Yılmaz
      Nutrisyon destek ekibine konsulte edilen hastaların özellikleri Kamil Gönderen
      Pediatrik nütrisyonda hemşirelik uygulamaları konusunda hemşirelere verilen uygulamalı eğitiminin etkinliğinin değerlendirilmesi Derya Suluhan
      Fonksiyonel konstipasyonu bulunan yetişkin bireylerin beslenme ve sağlık durumlarının değerlendirilmesi Ezgi Ertal
      Yoğun Bakım Ünitesinde Enteral Olarak Beslenen Hastaların Hedef Kaloriye Ulaşmasındaki Problemler: Prospektif, Tek Merkez, Beslenmeden Sonra İlk Yedi Günlük Takip Sonuçları Serap Şahin
         
  12.00-13.00   Uydu Sempozyumu - 3 (Kayıt için tıklayınız) D Salonu
    Kanserli Hastalarda Perioperatif Nütrisyon Mutlu Doğanay
    Kanser Cerrahisinde Özel Nütrientlerin Yeri Cem Kaan Parsak
         
  12.00-13.00   Sözlü Sunu Oturumu - 5 A Salonu
      Oturum Başkanları: Melek Çivi - Fatma Çelik  
      Hekimlerin İlaç Kaynaklı Beslenme Bozukluklarına İlişkin Tutumları Nadir Yalçın
      Gazete haberlerinde beslenme ile ilgili içeriklerin değerlendirmesi Reyyan Çiftçi
      Diyabetik Ayak Ülseri Tanılı Hastalarda Yaraya Özgü Oral Enteral Ürün Kullanılmasının Beslenme Durumu Üzerine Etkisi Duygu Pekmezci
      Palyatif Bakım Servisinde Yatan Hastaların Bası Yarası Prevelansı ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi Özlem Özpak Akkuş
      Beden Kitle İndeksi’nin Kritik Hasta Nutrisyonel Yönetimi Üzerine Etkisi Nilhan Sesli Orman
      20 ile 90 yaş arası yatan hastalarda malnütrisyon taramasında kullanılan, MUST(Malnütrisyon Üniversal Tarama Aracı) ve NRS-2002 (Nutrisyonel Risk Tarama–2002) testlerinin, istatistiksel olarak karşılaştırılması Dilek Doğan
      Yaşlı Parkinson Hastalarında Kırılganlık ve İlişkili Faktörler Merve Yılmaz
      GİS kanserli hastalarda beslenme durumunun postoperatif mortalite ve morbiditeye etkisi Halil Durmaz
         
  12.00-13.00   Sözlü Sunu Oturumu - 6 B Salonu
      Oturum Başkanları: M. Akif Topçuoğlu - Melda Türkoğlu  
      Yoğun Bakım Ünitesine Yatan Hastalarda Albümin, Prealbümin ve C-Reaktif Protein Düzeylerinin Değerlendirilmesi Aytül Kılıç
      Üriner inkontinans ve sarkopeni ilişkisi Tuğba Erdoğan
      Prognostik Nutrisyonel İndeks Anastomoz Kaçağı olan hastalarda Mortaliteyi öngörebilir mi? Erdinç Çetinkaya
      Çocuklarda gastrostomi tüpü ile beslenme öncesi ve sonrası ebeveynlerin tutumu, bakış açısı ve deneyimleri: kantitaif çalışmaların sistematik değerlendirilmesi Derya Suluhan
      Beslenme Destek Tedavisi Alan Hastaların Bir Yıllık İzlem Sonuçları Burcu Kelleci
      Yoğun bakım hastalarında farklı gastrik rezidüel volüm eşiklerinin morbidite ve mortalite üzerine etkileri Esra Çankaya
      Çölyak Hastalığı olan çocuklarda büyümenin ve diyet yeterliliğinin belirlenmesi Neslihan Eksi Bozbulut
      Hemodiyaliz Hastalarında Nütrisyon Durumunu Belirleyen Malnütrisyon İnflamasyon Skoru İle El Sıkma Kuvvetinin İlişkisi Oğuzhan Sıtkı Dizdar
         
  13.00-14.00   ÖĞLE YEMEĞİ  
         
  14.00-14.45
  Kısa ve öz - 2 A Salonu
      Oturum Başkanları: Erdem Yaka - Eren Ersoy  
      Stoma bakımında kritik noktalar Mihrican Şimşek
      Refeeding sendromu  İsmail Gömceli
      Gastrik rezidü hacmi takip edilmeli mi?  M. Turan İnal
      Diyarede olağan şüpheliler  İrem Alparslan
         
  14.00-14.45
  Panel - 21: ONCA (Optimal Nutritional Care for All) B Salonu
      Oturum Başkanları: Sadık Kılıçturgay - Mehmet Uyar  
      ONCA süreci: Başlangıçtan günümüze  Mehmet Uyar
      ONCA sürecinin kamu hastanelerinde sağladığı yararlar  Mutlu Doğanay
      Yeni proje: Birinci basamak sağlık çalışanları klinik nütrisyon eğitimi  Meltem Halil
         
  14.00-15.30   Sözlü Sunu Oturumu - 7 C Salonu
      Oturum Başkanları: Oktay Demirkıran, Murat Arsava  
      Mezenterik iskemi nedeniyle takip ve tedavi edilen hastalarda beslenme destek tedavisi Timuçin Erol
      Kritik hastalarda standart ve diyabete özgü beslenme ürünlerinin, sıkı kan şekeri kontrolü üzerine etkilerinin karşılaştırılması Deniz Kızılaslan
      Elektif kolon cerrahisinde ERAS protokolleri ve konvansiyonel bakımın postoperatif beslenme üzerine etkisi Haldun Gündoğdu
      Beslenme Destek Birimi Tarafından Takip Edilen Hastaların Genel Özelliklerinin İncelenmesi: Tek Merkez Deneyim Demet Yılmaz
      Burden of care among caregivers: A cross-sectional study comparing homecare and palliative care Yasemin Korkut
      Parenteral Beslenen Hastalarda Kandidemi Gelişimini Etkileyen Faktörler Nursel Sürmelioğlu
      Kronik Solunum Hastalığı Bulunan Bireylerde Pulmoner Rehabilitasyon Öncesi ve Sonrası Nutrisyonel Durum Değerlendirmesi Demet Kerimoğlu
      Hemşireler İçin Enteral Ve Parenteral Beslenmede Güncel Uygulamalar Kursunun Etkinliğinin Değerlendirilmesi Sibel Yilmaz Şahin
      Yoğun Bakımda Yatan Hastalarda Beslenme Durumunun Değerlendirilmesinde NUTRİK Skor- NRS 2002’nin Karşılaştırma Çalışması Ezime Toruk
      Palyatif Bakım Merkezinde efektif beslenme yoluna ulaşılmasında yutma testinin rehberliği Hilal Zengin
      Evde parenteral nutrisyon uygulamasının yaşam kalitesi ve kateter enfeksiyonları ile ilişkisi Mert Eşme
         
      Özofajektomi Uygulanan, Özofagus Kanserli Olgularda Entereal ve Parenteral Nutrisyonel Desteğin Postoperatif Yatış Süresi Üzerine Etkisi; Tek Merkez Deneyimi Süleyman Gökalp Güneş
         
  14.45-16.00
  Panel - 22: Yoğun bakımda protein A Salonu
      Oturum Başkanları: Oya Kutlay - Özkan Akıncı  
      Optimal timing and provision of proteins during critical illness  Arthur Van Zanten
      Protein desteğinde egzersizin önemi Hülya Ulusoy
      Spesifik amino asitlerin klinik sonuçları  Dilek Memiş
         
  14.45-16.00
  Panel - 23: Mikrobiyota ve nütrisyon ilişkisi B Salonu
      Oturum Başkanları: Hülya Sungurtekin - Nevin Şanlıer  
      İnsan sağlığında mikrobiyotanın rolü  Ergin Çiftçi
      İnsan bağırsak mikrobiyotasının 16S rRNA gen dizileme yöntemi ile analizi  Dilek Sever Kaya
      Diyetin mikrobiyotaya etkisi Murat Baş
         
  16.00-16.30   Mini Uydu Sempozyumu - 4 (Kayıt için tıklayınız) D Salonu
    Olgularla Klinik Nütrisyon Güzin Tümer
    Vildan Kandemir Bütün
         
  16.00-16.30   KAHVE ARASI VE ENDÜSTRİ ZİYARETLERİ Stand Alanı
         
  16.30-17.45   Panel - 24: Kronik hastalıklarda nütrisyon A Salonu
      Oturum Başkanları: Fehmi Akçiçek - M. Akif Topçuoğlu  
      Kronik obstrüktif akciğer hastalığı  Aslı Görek Dilektaşlı
      Kronik böbrek hastalığı  Perim Türker
      Polimorbid hasta  Timur Selçuk Akpınar
         
  16.30-17.45   Panel - 25: Onkoloji hastalarında nütrisyon tedavisi B Salonu
      Oturum Başkanları: İrfan Çiçin - Müge Akmansu  
      Akciğer kanserinde nütrisyon  Celalettin Kocatürk
      Radyoterapi alan hastalarda nütrisyon tedavisi  Diclehan Kılıç
      Meme kanseri ve nütrisyon  Aylin Açıkgöz
         
  17.45-18.30   Panel - 26: İlaçlar ve klinik nütrisyon  A Salonu
      Oturum Başkanları: Mustafa Gönen - Eray Kara  
      İlaç kaynaklı nütrisyonel bozukluk  Aygin Ekincioğlu
      Nütrisyon tedavisinde farmakodinami  Burcu Kelleci Çakır
         
  17.45-18.30   İnteraktif olgu tartışmaları - 3 B Salonu
      Oturum Başkanları: Meltem Uyar - Cem Kaan Parsak  
      Yanık  Alev Atalay / Aynur Özdener
      Palyatif bakımda  Berrin Karadağ / Fatma Turanlı
         
  18.30-18.45   KAPANIŞ VE ÖDÜL TÖRENİ A Salonu
         
  31 Mart 2019, Pazar
         
  08.30-10.00   Konferans  A Salonu
      Akılcı İlaç Uygulamaları 2 Kutay Demirkan
         
  10.00-10.30   KAHVE ARASI VE ENDÜSTRİ ZİYARETLERİ Stand Alanı
         
  10.30-12.00   Konferans  A Salonu
      Nütrisyon Tıbbının Geleceği Sadık Kılıçturgay
         
  12.00-13.00   Konferans A Salonu
      Kritik Hastanın Beslenmesinde Özel Nütrientlerin Yeri Murat Gündüz
      Sorun sarkopeni ise çözüm yüksek protein Bülent Saka